Home

 

 MBR Protector

 

 


MBR Protector je program , ktorý je určený pre ochranu - opravu MBR sektoru.
Umožňuje komplexnú ochranu MBR v reálnom čase, pričom pri infikovaní alebo prepísaní sektoru program MBR Protector sektor obnoví.
Pri úspešnom obnovení alebo zlyhaní počas obnovy, program o tom vypíše informáciu v pravom dolnom rohu tray panelu a o akcii vytvorí záznam.

Program ďalej v hlavnom okne "Protecting Status" zobrazí informácie o systémovej jednotke, tak ako aj možnosť ochranu MBR pozastaviť.

V okne "Control" program zobrazuje aktuálny bytový obsah MBR sektoru a poskytuje ďalľšie nastavenia programu,