Návod na použitiePoužívanie programu MBR Protector je jednoduché a intuitívne.

Po stiahnutí a následnej inštalácií programu spustite odkaz na ploche MBR Protector.

V záložke Protecting Status v sekcií "Hard Drive Information" program vypíše informácie o skenovanej, lokálnej jednotke.
V sekcií "Protected MBR Information" sú informácie o stave MBR sektoru a o stave ochrany lokálnej jednotky. Ochrana MBR v reálnom čase sa dá pozastaviť, pričom pri tejto akcií nie je MBR chránený proti prepísaniu. Pri zapnutej ochrane MBR sektoru, program pri jeho prepísaní sektor obnoví. Informácie o stave opravy je zaznamenaný v logu "Result Log Information".

V záložke Control, v sekcií "Program Services Information" sú informácie ohľadom spustených moduloch. V sekcií "AutoUpdate MBR Protector" je možné nastaviť automatickú aktualizáciu programu. V okne "MBR Content Information" je vypísaný aktuálny obsah MBR sektoru.

 

 

Súčasti programu MBR Protector

 

MBR Protector zavádza v systéme následovné moduly:

   MBRProtector.exe  
   mbrpacs.exe  
   mbrplck.exe  
   mbrpagent.exe  
   mbrpcdc.exe  
   MBRPUpdateShield.exe  

 

Výpis modulov z logu:

 

 

 PopUp upozornenia

 
Upozornenia, ktoré sú zobrazované v tray lište.

 

Toto upozornenie naskočí v prípade, ak sú dostupné aktualizácie systému.

 

Toto upozornenie naskočí v prípade, že bol MBR sektor prepísaný a program ho nemohol opraviť.

 

Toto upozornenie naskočí v prípade, že bol MBR sektor prepísaný a program ho mohol opraviť.