Podpora

Všetky návody, články, vrátane projektov, sú tvorené vo voľnom čase a sú uverejnené bez komerčnej politiky.
Avšak, tvorenie je časovo dosť náročné.

Pokiaľ Vám recenzie alebo návody pomohli a chceli by ste ma podporiť, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky:
 
priamym vkladom na niektorý z účtov:

           Číslo účtu: 4016244462/7500  - ČSOB, a.s., Bratislava
               IBAN: SK5675000000004016244462 - ČSOB, a.s., Bratislava

 

           Číslo účtu: 290084512/0300  - ČSOB, a.s., Praha
               IBAN: CZ0503000000000290084512  - ČSOB, a.s., Praha

 

prostredníctvom PAYPAL: