About

Nástroj MBR Protector bol vytvorený za účelom ochrany MBR sektoru systémového disku. Nakoľko bola absencia podobného nástroja, autor sa rozhodol pre jeho vytvorenie a vývoj.

Vývoj programu bude ďalej realizovaný pridávaním funkcií a udržiavaním kódu prostredníctvom verzovania.K tejto stránke, ako projektového celku, sa viažu ďalej domény:

                                          http://www.mbrprotector.com
                                          http://www.mbrprotector.sk
                                          http://www.mbrprotector.czInformácie o vývojárovi:

   Autor programu MBR Protector   Patrik Slučiak
   Prezývka autora   Diallix
   Lokalita Autora   Slovensko
   Iné projekty autora   https://www.netbot.sk/en/
  https://www.diallix.net/